Rozdíl mezi nepřátelstvím a agresí

Klíčový rozdíl: Nepřátelství a agrese jsou zakořeněny v hněvu. Agresivita se týká jakéhokoli řečeného slova nebo akce provedené s cílem být škodlivé a škodlivé a s úmyslem způsobit někoho škody nebo jiné nepříjemnosti. Nenávist, na druhé straně, se odkazuje na stav špatné vůle a špatného pocitu, kde osoba nemá rád nebo nenávidí někoho nebo něco jiného.

Nepřátelství a agrese jsou oba zakořeněny v hněvu, což je důvod, proč jsou často stejně zmateni. To však není pravda. Ve skutečnosti nepřátelství a agrese ani neznamenají hněv. Nejjednodušší způsob, jak to vysvětlit, je pochopit, že hněv je pocit, zatímco nepřátelství a agrese jsou chování, které vyzařují z hněvu. Zamyslete se nad tím, plačete, protože jste smutní. Stejně tak projevujete nepřátelství a agresi, protože jste naštvaní. Nepřátelství a agrese jsou chování, které jsou diktovány hněvem.

Hněv je společný pocit, který každý cítí. Je to normální a je dokonce zdravé cítit se naštvaně, protože pomáhá vypořádat se s tím, co se týká problémů, které je třeba řešit. Nicméně, jak reagujeme, když jsme naštvaní, je to, co dělá dopad. Někteří lidé řeší hněv očekávaným způsobem tím, že přecházejí na problémy a nakonec je nechávají jít, jiní však mají tendenci reagovat násilněji nebo konfliktněji.

Každý reaguje jinak, když jsou rozhněvaní, někteří lidé křičí, někteří zčervenájí, někteří plakali, některé oslnění atd. Někteří lidé se však stávají násilnými. Agresivita se týká jakéhokoli řečeného slova nebo akce provedené s cílem být škodlivé a škodlivé a s úmyslem způsobit někoho škody nebo jiné nepříjemnosti. Ve většině případů dochází k agresi v odvaze na něco, co někdo řekl nebo udělal.

Avšak v některých případech může být agrese nevyprovokována. Mohlo to být kvůli potlačenému hněvu nebo nezdvořilému hněvu, tj. Vzít hněv něčeho jiného nebo něco jiného.

Nenávist, na druhé straně, se odkazuje na stav špatné vůle a špatného pocitu, kde osoba nemá rád nebo nenávidí někoho nebo něco jiného. Například: Pokud vás váš kolega urazil před vašim šéfem, je pravděpodobné, že se mu budeš nelíbit nebo dokonce nenávidět navždy, nebo alespoň do doby, kdy tam pracuješ. Kolega by vás měl pravděpodobně také nemilovat nebo nenávidět, a proto vás na prvním místě urazil. Tento pocit obvykle vzbuzujícího odporu se nazývá nepřátelství. Nicméně to nemusí být vzájemné, mohlo by to být jednostranné. Například, pokud by vás kolega neurážel účelově a pokusil se ospravedlnit a nadále ho nenávidíte a odmítnete přijmout jeho omluvu, projevujete vůči němu nepřátelství.

I když jste nepřátelský, neznamená to, že vaše chování může být agresivní. Zde pochází termín "frenemy": mezi vámi je také nepřátelství, ale nemusíte to otevřeně ukazovat a být navzájem agresivní; místo toho můžete jednat zdvořile a předstírat, že jste nejlepšími přáteli, nebo se alespoň dobře vypravíte.

Dvě pojmy mají mezi sebou jisté rozdíly, ale ve společném použití jsou tyto dva výrazy často vzájemně zaměnitelné a jako synonyma pro sebe navzájem. Proto se oba termíny vztahují na agresivní chování, které úmyslně nebo neúmyslně směřuje k poškození a / nebo provokaci někoho.

Dále se tyto dva pojmy často používají z politického i vojenského hlediska. Zde se termíny vztahují k činům a činům podniknutým proti skupině, zemi, vládě apod., Obvykle během války nebo takových. V tomto scénáři se agrese týká jakýchkoli násilných činů, jako je povstání, potyčka atd., Zvláště pak, která je brána proti skupině, zemi, vládě atd. Zatímco nepřátelství se především týká bojů, které se odehrávají v době válek; jakýkoli vojenský čin, tj. vojenská akce, může být označena jako nepřátelství.

Srovnání mezi nepřátelstvím a agresí:

Nepřátelství

Agrese

Definice (Merriam-Webster)

 • Nepřátelský nebo nepřátelský stav, postoj nebo čin
 • Hostilities: bojové činy ve válce
 • Rozzlobené nebo násilné chování nebo pocity
 • Nepřátelské akce proti jiné zemi, vládě atd.

Popis

Nepřátelství označuje stav špatné vůle a špatného pocitu, kdy člověk nemá rád nebo nenávidí někoho nebo něco jiného.

Agresivita se týká jakéhokoli řečeného slova nebo akce provedené s cílem být škodlivé a škodlivé a s úmyslem způsobit někoho škody nebo jiné nepříjemnosti.

Přirozený pocit

Hněv

Hněv

Vojenský

Nepřátelství se především týká bojů, které se odehrávají v době války; jakýkoli vojenský čin, tj. vojenská akce, lze označit za nepřátelství.

Agrese odkazuje na jakoukoli násilnou akci, která je brána proti skupině, zemi, vládě atd., Jako je povstání, potyčka atd.

Doporučená

Související Články

 • populární srovnání: Rozdíl mezi inteligencí a talentem

  Rozdíl mezi inteligencí a talentem

  Klíčový rozdíl: Inteligence je člověk, který je chytrý a rychlý na pochopení. Na druhou stranu, talent je zvláštní schopnost nebo šikovnost, která má člověk v sobě. Inteligence a talent, oba jsou známé jako dobrá znalost nebo schopnost člověka. Slova jsou používána k ocenění nebo povzbuzení. Oba jsou navzájem propojeni.
 • populární srovnání: Rozdíl mezi radioaktivním rozkladem a transmutací

  Rozdíl mezi radioaktivním rozkladem a transmutací

  Klíčový rozdíl: Radioaktivní rozklad je proces, kterým atomové jádro vydává elementární částice nebo fragmenty. Toto rozdělení atomového jádra vede k uvolnění energie i hmoty z jádra. Transmutace obecně znamená akt změny z jedné formy do druhé. V kontextu jaderné transmutace se může týkat radioaktivního procesu, jaderného štěpení nebo jaderné fúze, kde se forma elementu mění z jednoho na druhého. Radioaktivní rozklad je proces, kterým
 • populární srovnání: Rozdíl mezi fakturou a fakturou

  Rozdíl mezi fakturou a fakturou

  Klíčový rozdíl: Mezi účtem a faktorem neexistuje žádný rozdíl, obojí se týká rozpisu peněz za prodané položky nebo služeb poskytovaných prodávajícím kupujícímu. Často slyšíme slova jako "účty" a "faktury", protože tvoří důležitou součást naší každodenní transakce. Jdeme na nákup výrobku a náš účet je
 • populární srovnání: Rozdíl mezi bakalářem vědy a bakalářem umění

  Rozdíl mezi bakalářem vědy a bakalářem umění

  Klíčový rozdíl: B.Sc. znamená Bakalář vědy. Je to vysokoškolský akademický titul, který se uděluje na dokončení čtyřletého až pětiletého vědeckého akademického programu. BA je bakalář umění. Je to také vysokoškolský akademický titul, který se uděluje na dokončení čtyřletého až pětiletého uměleckého a literárního akademického programu. Bakalář vědy a bakalář umění, oba jsou vysoko
 • populární srovnání: Rozdíl mezi kouzlem a iluzí

  Rozdíl mezi kouzlem a iluzí

  Klíčový rozdíl: iluze je obraz, který oklamá myslí tím, že produkuje falešný dojem o realitě. Kouzlo je definováno jako umění vytvářet iluze jako zábava pomocí zařízení. Mnohokrát, kouzlo a iluze jsou považovány za totéž. To vede k zmatku mezi lidmi ohledně významu. Tento článek pomáhá zjednodušit jejich rozdíly. Illusion je něco, co vypadá nebo
 • populární srovnání: Rozdíl mezi hindštinou a Bhojpuri

  Rozdíl mezi hindštinou a Bhojpuri

  Hlavní rozdíl: Hindština a Bhojpuri jsou dva odlišné jazyky, které jsou v Indii běžně vyslyšeny. Hindština je jeden z oficiálních jazyků Indie. Jedná se o standardizovaný a sanskritizovaný registr jazyka Hindustani. Hindština je přibližně šestým největším jazykem na světě. Bhojpuri je jiný jazyk, kt
 • populární srovnání: Rozdíl mezi rozvodem a zrušením

  Rozdíl mezi rozvodem a zrušením

  Klíčový rozdíl: Rozvod je tehdy, když manželský pár rozhodne, že chtějí své manželství přerušit nebo rozpustit manželství. Zrušení také zruší manželství, nezlomí ji, ale spíše tvrdí, že manželství je neplatné. To znamená, že se manželství na prvním místě nekonalo. Manželství je často považováno za jedn
 • populární srovnání: Rozdíl mezi ledem a sněhem

  Rozdíl mezi ledem a sněhem

  Klíčový rozdíl: Led je pevná forma vody. Získává se zmrazením vody. Na druhou stranu sníh je zmrazené srážení, které vzniká, když vodní pára v atmosféře zamrzne za extrémně nízké teploty. Sníh je tvořen ledovými krystaly známými jako sněhové vločky. Oba se liší v procesu přechodu z vody na pevnou formu. Led je pevná forma vody. Může se t
 • populární srovnání: Rozdíl mezi hypotézou a prognózou

  Rozdíl mezi hypotézou a prognózou

  Klíčový rozdíl: Hypotéza je nejisté vysvětlení týkající se fenoménu nebo události. Je široce používán jako základ pro provádění testů a výsledky testů určují přijetí nebo zamítnutí hypotézy. Na druhou stranu, předpověď je obecně spojena s nevědeckým odhadem. Definuje výsledek budoucích událostí na základě pozorování, zkušeností a dokonce i hypotézy. Hypotézu lze také definovat z hlediska předikc

Redakce Choice

Rozdíl mezi mulu a osel

Klíčový rozdíl: Mules jsou hybridní plemeno mezi oslem a koněm. Nemá možnost reprodukovat. To sdílí ocas koně, tvar těla, výšku a zuby. Rozdíly mezi mule a oslem jsou velmi málo. Obě tato zvířata patří do skupiny koňovitých a používají se především jako pracovní zvířata. Osly jsou domestikované kopyto