Rozdíl mezi trapézou a paralelogramem

Klíčový rozdíl: Trapéz je čtyřúhelník, který má alespoň jeden pár rovnoběžných stran. Obrázek je obecně známý jako lichoběžník. Rovnoběžník je čtyřúhelník, který má dva páry paralelních stran.

Slova lichoběžník a paralelogram se běžně vyskytují v matematice a geometrii. Tyto výrazy se týkají geometrických tvarů, které se běžně používají k učení a pochopení úhlů. Oba lichoběžníky a paralelogram jsou čtverhranné a mohou být matoucí pro lidi, kteří nepoužívají geometrii. Tyto postavy také hrají důležitou roli v architektuře.

Trapéz je čtyřúhelník, který má alespoň jeden pár rovnoběžných stran. Tato postava je obecně známá jako lichoběžník ve většině částí světa, ale v některých zemích, jako je Spojené království, označovaná jako trapézum. Podle odkazu Math Open název naznačuje další rozdíly. Trapezium ve Spojených státech označuje čtyřúhelník bez paralelních stran, zatímco lichoběžník označuje čtyřúhelník, který má jeden pár rovnoběžných stran. Ve Spojeném království je však považováno za opak; lichoběžník je považován za čtyřúhelník bez rovnoběžných stran, zatímco lichoběžník je považován za čtyřúhelník s dvojicí paralelních stran.

Paralelní strany lichoběžníku / lichoběžníku se nazývají základy lichoběžníku a další dvě strany se nazývají nohy nebo boční strany. Nicméně pokud jsou boční strany nohou rovnoběžné, lichoběžník by měl dvě základny. Existuje určitý nesouhlas se skutečnou definicí lichoběžníku, přičemž někteří říkají, že lichoběžník má přesně jeden pár rovnoběžných stran, zatímco jiní definují lichoběžník, který má alespoň jeden pár rovnoběžných stran. Podle předchozí definice by paralelogram nebyl považován za lichoběžník, zatímco druhá definice uvádí, že paralelogram by byl zvláštní druh lichoběžníku.

Rovnoběžník je čtyřúhelník, který má dva páry paralelních stran. Opačné strany paralelogramu jsou navzájem rovnoběžné, a proto má název paralelní. Proti opačné straně rovnoběžníku jsou stejné délky a protilehlé úhly rovnoběžníku jsou stejné. Čtvrtý čtverec se skládá ze čtverce, obdélníku a kosočtverce. Obdélník je rovnoběžník s dvěma dvojicemi rovnoběžných stran, které tvoří čtyři pravé úhly rovných stran. Čtverec je rovnoběžník se čtyřmi stranami stejné délky a čtyřmi pravými úhly stejné velikosti. Kosočtverec je rovnoběžník se čtyřmi stranami stejné délky.

Lichoběžník

Rovnoběžník

Typ

Čtyřúhelník

Čtyřúhelník

Hrany a vrcholy

4

4

Charakterizace

 • Konvexní čtyřúhelník je lichoběžník, pokud a pouze pokud má dva sousední úhly, které jsou doplňkové, to znamená, že se sčítají o 180 stupňů.
 • Konvexní čtyřúhelník je lichoběžník, pokud a pouze pokud je úhel mezi stranou a úhlopříčkou stejný jako úhel mezi protilehlou stranou a stejnou úhlopříčkou.
 • Konvexní čtyřúhelník je lichoběžník, pokud a pouze pokud se úhlopříčky navzájem střídají ve stejném poměru (tento poměr je stejný jako poměr mezi délkami rovnoběžných stran).
 • Konvexní čtyřúhelník je lichoběžník, pokud a pouze pokud diagonály střídají čtyřúhelník do čtyř trojúhelníků, z nichž jeden protilehlý pár je podobný.
 • Konvexní čtyřúhelník je lichoběžník, pokud a pouze pokud diagonály střídají čtyřúhelník do čtyř trojúhelníků, z nichž jeden protilehlý pár má stejné oblasti.
 • Konvexní čtyřúhelník je lichoběžník, jestliže a jen když produkt oblastí dvou trojúhelníků tvořených jednou úhlopříčkou se rovná produkci oblastí dvou trojúhelníků tvořených druhou úhlopříčkou.
 • Dvě páry protilehlých stran mají stejnou délku.
 • Dvě páry protilehlých úhlů jsou v míře stejné.
 • Úhlopříčky se vzájemně prolínají.
 • Jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžná a stejná délka.
 • Sousední úhly jsou doplňkové.
 • Každá diagonála rozděluje čtyřúhelník na dva shodné trojúhelníky.
 • Součet čtverců stran se rovná součtu čtverců diagonálů. (Jedná se o paralelogramový zákon.)
 • Má rotační symetrii řádku 2.

Vlastnosti

 • Čtyři strany.
 • Nejméně jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžná.
 • Úhly mezi dvojicemi rovnoběžných stran jsou doplňkové.
 • Paralelní strany jsou základy.
 • Neparalelní strany jsou nohy.
 • Má dva páry základních úhlů.

Vlastnosti lichoběžníkového lichoběžníku (zvláštního typu lichoběžníku).

 • Vlastnosti lichoběžníku platí podle definice (paralelní základy).
 • Nohy jsou podle definice shodné.
 • Dolní základní úhly jsou shodné.
 • Horní základní úhly jsou shodné.
 • Jakýkoliv nižší úhel záběru je doplněk k libovolnému hornímu úhlu základny.
 • Úhlopříčky jsou shodné.
 • Diagonály rovnoběžníku se navzájem navzájem rozkládají,
 • Opačné strany paralelogramu jsou paralelní (podle definice) a nikdy se nebudou protínat.
 • Plocha rovnoběžníku je dvojnásobkem plochy trojúhelníku vytvořeného jednou ze svých úhlopříček.
 • Plocha rovnoběžníku se rovná také velikosti vektorového křížového produktu dvou přilehlých stran.
 • Jakákoli čára, která prochází středem rovnoběžníku, se rozkládá na ploše.
 • Jakákoliv nedegenerovaná afinní transformace přechází rovnoběžníkem do jiného paralelogramu.
 • Paralelogram má rotační symetrii řádu 2 (přes 180 °). Má-li také dvě linie reflexní symetrie, pak musí být kosočtverec nebo obdélník.
 • Obvod paralelogramu je 2 (a + b), kde a a b jsou délky sousedních stran.
 • Součet vzdáleností od libovolného vnitřního bodu paralelogramu po stranách je nezávislý na umístění bodu.

Vzorce (mathopenref.com)

Plocha: (Base 1 + Base 2) / 2 x výška

Zjištění výšky z oblasti: (2 x oblast) / Base 1 + Base 2

Vyhledání základny z oblasti: (2 x oblast / výška) - základna

Obvod: 2 (šířka + výška)

Doporučená

Související Články

 • populární srovnání: Rozdíl mezi podstatným jménem a přídavným jménem

  Rozdíl mezi podstatným jménem a přídavným jménem

  Klíčový rozdíl: podstatné jméno je část řeči, která označuje osobu, místo, věc nebo nápad. Adjektiva jsou slova, která popisují a poskytují více informací o podstatném jménu. Podstatná jména a přídavná jména jsou dvě různé věci, myslely, že oba patří k osmi řečovým řečům spolu s slovesy, zájmeny, příslovcemi, předponami, konjunkcemi a interjekcemi. Osm částí řeči je základem anglického jazyk
 • populární srovnání: Rozdíl mezi občanskými právy a občanskými svobodami

  Rozdíl mezi občanskými právy a občanskými svobodami

  Hlavní rozdíl: Občanské svobody jsou ochranou proti vládním činnostem. Občanská práva jsou stejná práva všech občanů, jak jsou chráněna vládou. Občanská práva a svobody jsou základními právními právy, která každý občan vlastní. Občanské svobody jsou ochranou proti vládním činnostem. Tyto svobody jsou ochranné povahy;
 • populární srovnání: Rozdíl mezi formáty souborů WAV a MP4

  Rozdíl mezi formáty souborů WAV a MP4

  Klíčový rozdíl: WAV je zvukový formát. Jedná se o Waveform Audio File Format a byl vyvinut společností Microsoft a IBM pro PC. MP4 je založen na typu souboru Apple MOV. MPEG-4 část 12 byla vyvinuta ze souboru MOV společnosti Apple a nakonec vyústila v MPEG-4 část 14, což je formát MP4. WAV, zkratka for
 • populární srovnání: Rozdíl mezi karate a judo

  Rozdíl mezi karate a judo

  Klíčový rozdíl : Hlavní rozdíl mezi Karate a Judo spočívá v tom, že ten je známý svou technikou házení a házení, zatímco karate je proslulá jeho nápadnými technikami. Karate je termín, který je odvozen ze sloučení dvou slov: "kara" a "te". Kara znamená prázdnou a znamená ruku, obě se dají dohromady, tj. Karate v podstatě znamená &
 • populární srovnání: Rozdíl mezi nákupem a zdrojem

  Rozdíl mezi nákupem a zdrojem

  Klíčový rozdíl: Zatímco oba termíny jsou v jistém smyslu synonymem, výrazy se výrazně liší. Termín nákup je nejčastěji používán v nepravidelném smyslu, jako například "Já jsem šel koupit potraviny na večeři." Nicméně termín sourcing má více formálního, podnikatelského kontextu. Nákup a sourcing jsou dva termín
 • populární srovnání: Rozdíl mezi kódem IFSC a kódem BSR

  Rozdíl mezi kódem IFSC a kódem BSR

  Klíčový rozdíl: V kontextu indického bankovnictví se oba vztahuje na jedinečné kódy. IFSC znamená indický kód finančního systému. Kód IFSC se skládá z jedenácti znaků a používá se k identifikaci pobočky banky. BSR znamená základní statistické výkazy. Kód BSR je sedmimístné číslo, které používá oddělení daně z příjmů, aby identifikovalo bankovní pobočku pro předání výnosů do RBI. IFSC a BSR mohou být použity v kontextu indických
 • populární srovnání: Rozdíl mezi olivovým olejem a olivovým olejem

  Rozdíl mezi olivovým olejem a olivovým olejem

  Klíčový rozdíl: Někdy; tam jsou velké zmatky mezi oleji a jejich druhy. Oleje a olivové oleje patří do stejných kategorií ropy; tj. olivový olej je typ olivového oleje, který se po prvním lisování extrahuje z olivy, zatímco obecný olivový olej se získává z čistých olivových semen nebo olivového ovoce. Vařící oleje jsou známy s
 • populární srovnání: Rozdíl mezi Sony Xperia ZR a iPhone 5

  Rozdíl mezi Sony Xperia ZR a iPhone 5

  Hlavní rozdíl: Sony Xperia ZR je v podstatě menší verze vlajkové lodi Xperia Z, která nabízí většinu stejných funkcí. Stejně jako Xperia Z je nový Xperia ZR odolný vůči vodě a prachu. Telefon může být také používán pod vodou a může být udržován ponořený pod vodou po dobu až 30 minut, na rozdíl od Z. Xperia ZR běží na Android OS, v4.
 • populární srovnání: Rozdíl mezi Zemí a Jupiterem

  Rozdíl mezi Zemí a Jupiterem

  Klíčový rozdíl: Zem i Jupiter jsou dvě různé planety. Primárním rozdílem mezi oběma planetami je, že Země je třetí planeta od Slunce, zatímco Jupiter je pátou planetou od Slunce. Země a Jupiter jsou dvě různá planety ve sluneční soustavě a nemají v sobě nic společného. Jsou to dva různé druhy planet. Země je třetí planeta od Slu

Redakce Choice

Rozdíl mezi Havaji a Karibikem

Klíčový rozdíl: Havaj i Karibik jsou slavné turistické destinace, protože nabízejí spoustu pláží a písku. Jsou nabízeny jako tropické turistické destinace, které dovolují relaxaci v písku. Havaj je 50. stát Spojených států amerických, zatímco Karibik je geografická poloha v Karibském moři. Pokud jde o svátky, nejobl