Rozdíl mezi zajišťováním kvality a kontrolou kvality

Klíčový rozdíl: Zajištění kvality, krátkodobá kvalita je zkratka, která se používá, když společnost implementuje seznam systematických opatření, aby zajistil kvalitu konečného produktu. Kontrola kvality, QC zkratka, je proces, kterým společnosti zajišťují, že poškozený zboží není prodáván spotřebiteli.

Zabezpečení jakosti a kontrola kvality jsou dva pojmy, které jsou často vnímány do mysli studentů vedení, protože hrají důležitou roli při výrobě zboží, výrobků a služeb. Termíny se neomezují pouze na produkty, ale zahrnují také služby. Tyto dva jsou podobné povahy, neboť obě se zabývají kvalitou výrobku nebo služby, které jsou poskytovány zákazníkovi / klientovi. Obě procesy se však navzájem liší mnoha způsoby. Jedná se o oba procesy, které se používají v různých časech vývoje.

Zajištění kvality, zkratka QA v krátkosti, je termín, který se používá, když společnost implementuje seznam systematických opatření, aby zajistil kvalitu konečného produktu. QA se zabývá procesy, kterými se vyrábí výrobek. Cílem opatření je zlepšit procesy a fázi vývoje až do okamžiku, kdy v průběhu výroby nedojde k vadám. Očekává, že předem určí kvalitu produktu. Rada pro standardizaci v oblasti marketingu (MASB) definuje proces jako "systematické měření, porovnání se standardem, monitorování procesů a přidruženou zpětnou vazbu, která poskytuje prevenci chyb".

QA se zabývá dvěma procesy: "Fit for purpose" a "Right first time". První proces se zabývá tím, že je výrobek vhodný pro účel, pro který je určen, zatímco druhý se týká toho, že produkt by měl být vyvinut přímo poprvé a neměl by mít žádné chyby. QA zahrnuje následující opatření, jako je kvalita surovin, sestav, výrobků a komponent, služby související s výrobou a procesy řízení, výroby a kontroly, aby se odstranily vady během výroby. QA je považováno za preventivní a proaktivní proces kvality, protože se zabývá snahou o nápravu opatření, aby v průběhu výroby nemohly vzniknout vady.

Kontrola kvality, QC zkratka, je proces, kterým společnosti zajišťují, že poškozený zboží není prodáván spotřebiteli. QC vyžaduje, aby každý vyrobený produkt prošel přísnou inspekcí před tím, než bude uvolněn nebo zaslán spotřebiteli. QC se zabývá samotným produktem po dokončení výroby, avšak před uvedením výrobku na trh. Zabývá se tím, že se snažil udržet zničené kusy z rukou spotřebitele a nepoškozovat značku společnosti. QC je metoda, která zajišťuje zachování určité úrovně kvality v produktu nebo službě. Dictionary.com definuje "kontrolu kvality" jako "systém pro ověření a udržení požadované úrovně kvality produktu nebo procesu pečlivým plánováním, použitím vhodného vybavení, pokračující kontrolou a nápravnými opatřeními podle potřeby".

QC se zabývá systematickými kontrolami společnosti, prováděním nápravných opatření a změnami procesů, aby byla zachována požadovaná kvalita produktu nebo služby. Proces zahrnuje najímání jednoho nebo více zaměstnanců, kteří jsou informováni o produktu k provádění inspekcí, testů, někdy pomocí stereoskopického mikroskopu, zvětšovacího skla nebo podobných nástrojů, aby se zajistilo, že produkt nabízí kvalitu, kterou slibuje. QC je spíše nápravným opatřením, jelikož produkt je již vyvinut a výrobek se nezdaří, ať už se jedná o vrácení do výroby pro opravu závad, nebo je zlikvidován.

QA a QC se liší především tím, že oba procesy byly provedeny v jiném čase během výrobního cyklu. Zatímco QA se provádí nejprve, aby se zajistilo, že nedojde k žádným závadám, provádí se QC, aby se zajistilo, že spotřebitelé nebudou vystaveni žádné chybné kusy. Mnoho společností se spoléhá na QA, protože QC je dražší, protože výrobek musí být vyřazen. Výrobky, které nejsou prodávány spotřebiteli, stále stojí společnost za výrobu, a proto je QA výhodnější. Mnoho velkých společností se rozhodlo, že udělají oba produkty, a to i po procesu AQ. Pokud jde o službu, je důležité jednat jako osoba musí neustále vyjednávat se zákazníkem. QA by zajistila, že s všemi zákazníky bude zacházeno stejným způsobem, zatímco QC zajistí, že zákazník bude spokojen.

Zajištění kvality

Kontrola kvality

Definice

Zabezpečení kvality je, když společnost implementuje seznam systematických opatření za účelem vytvoření produktu, který splňuje požadavky na kvalitu.

Kontrola kvality spočívá v tom, když společnost provádí kontroly a kontroly, aby zjistila jakýkoli produkt, který byl poškozen, a nechával je, aby odjížděli od klienta.

Zaměřte se

QA se zaměřuje na prevenci vad.

QC se zaměřuje na identifikaci vad před odesláním produktu klientům.

Objektivní

Cílem je zlepšit procesy vývoje a testování, aby se odstranily vady z produktů.

Cílem je zjistit závady v konečném výrobku dříve, než je výrobek prodáván na trhu nebo dán zákazníkovi.

Použité nástroje

Inspekce, kvalita surovin, vzorkovací diagramy, kontrolní diagramy apod.

Řídicí diagramy, kontrola hotových výrobků, testování výrobků atd.

Orientace

Procesní orientace

Produktově orientovaný

Objednat

QA probíhá tak, jak se stane předtím, než produkt vstoupí do výroby.

Dochází po dokončení výroby.

Typ opatření / procesu

Preventivní opatření; proaktivní proces kvality.

Opravné opatření; reaktivní proces.

Doporučená

Související Články

 • populární srovnání: Rozdíl mezi inteligencí a talentem

  Rozdíl mezi inteligencí a talentem

  Klíčový rozdíl: Inteligence je člověk, který je chytrý a rychlý na pochopení. Na druhou stranu, talent je zvláštní schopnost nebo šikovnost, která má člověk v sobě. Inteligence a talent, oba jsou známé jako dobrá znalost nebo schopnost člověka. Slova jsou používána k ocenění nebo povzbuzení. Oba jsou navzájem propojeni.
 • populární srovnání: Rozdíl mezi radioaktivním rozkladem a transmutací

  Rozdíl mezi radioaktivním rozkladem a transmutací

  Klíčový rozdíl: Radioaktivní rozklad je proces, kterým atomové jádro vydává elementární částice nebo fragmenty. Toto rozdělení atomového jádra vede k uvolnění energie i hmoty z jádra. Transmutace obecně znamená akt změny z jedné formy do druhé. V kontextu jaderné transmutace se může týkat radioaktivního procesu, jaderného štěpení nebo jaderné fúze, kde se forma elementu mění z jednoho na druhého. Radioaktivní rozklad je proces, kterým
 • populární srovnání: Rozdíl mezi fakturou a fakturou

  Rozdíl mezi fakturou a fakturou

  Klíčový rozdíl: Mezi účtem a faktorem neexistuje žádný rozdíl, obojí se týká rozpisu peněz za prodané položky nebo služeb poskytovaných prodávajícím kupujícímu. Často slyšíme slova jako "účty" a "faktury", protože tvoří důležitou součást naší každodenní transakce. Jdeme na nákup výrobku a náš účet je
 • populární srovnání: Rozdíl mezi bakalářem vědy a bakalářem umění

  Rozdíl mezi bakalářem vědy a bakalářem umění

  Klíčový rozdíl: B.Sc. znamená Bakalář vědy. Je to vysokoškolský akademický titul, který se uděluje na dokončení čtyřletého až pětiletého vědeckého akademického programu. BA je bakalář umění. Je to také vysokoškolský akademický titul, který se uděluje na dokončení čtyřletého až pětiletého uměleckého a literárního akademického programu. Bakalář vědy a bakalář umění, oba jsou vysoko
 • populární srovnání: Rozdíl mezi kouzlem a iluzí

  Rozdíl mezi kouzlem a iluzí

  Klíčový rozdíl: iluze je obraz, který oklamá myslí tím, že produkuje falešný dojem o realitě. Kouzlo je definováno jako umění vytvářet iluze jako zábava pomocí zařízení. Mnohokrát, kouzlo a iluze jsou považovány za totéž. To vede k zmatku mezi lidmi ohledně významu. Tento článek pomáhá zjednodušit jejich rozdíly. Illusion je něco, co vypadá nebo
 • populární srovnání: Rozdíl mezi hindštinou a Bhojpuri

  Rozdíl mezi hindštinou a Bhojpuri

  Hlavní rozdíl: Hindština a Bhojpuri jsou dva odlišné jazyky, které jsou v Indii běžně vyslyšeny. Hindština je jeden z oficiálních jazyků Indie. Jedná se o standardizovaný a sanskritizovaný registr jazyka Hindustani. Hindština je přibližně šestým největším jazykem na světě. Bhojpuri je jiný jazyk, kt
 • populární srovnání: Rozdíl mezi rozvodem a zrušením

  Rozdíl mezi rozvodem a zrušením

  Klíčový rozdíl: Rozvod je tehdy, když manželský pár rozhodne, že chtějí své manželství přerušit nebo rozpustit manželství. Zrušení také zruší manželství, nezlomí ji, ale spíše tvrdí, že manželství je neplatné. To znamená, že se manželství na prvním místě nekonalo. Manželství je často považováno za jedn
 • populární srovnání: Rozdíl mezi ledem a sněhem

  Rozdíl mezi ledem a sněhem

  Klíčový rozdíl: Led je pevná forma vody. Získává se zmrazením vody. Na druhou stranu sníh je zmrazené srážení, které vzniká, když vodní pára v atmosféře zamrzne za extrémně nízké teploty. Sníh je tvořen ledovými krystaly známými jako sněhové vločky. Oba se liší v procesu přechodu z vody na pevnou formu. Led je pevná forma vody. Může se t
 • populární srovnání: Rozdíl mezi hypotézou a prognózou

  Rozdíl mezi hypotézou a prognózou

  Klíčový rozdíl: Hypotéza je nejisté vysvětlení týkající se fenoménu nebo události. Je široce používán jako základ pro provádění testů a výsledky testů určují přijetí nebo zamítnutí hypotézy. Na druhou stranu, předpověď je obecně spojena s nevědeckým odhadem. Definuje výsledek budoucích událostí na základě pozorování, zkušeností a dokonce i hypotézy. Hypotézu lze také definovat z hlediska předikc

Redakce Choice

Rozdíl mezi mulu a osel

Klíčový rozdíl: Mules jsou hybridní plemeno mezi oslem a koněm. Nemá možnost reprodukovat. To sdílí ocas koně, tvar těla, výšku a zuby. Rozdíly mezi mule a oslem jsou velmi málo. Obě tato zvířata patří do skupiny koňovitých a používají se především jako pracovní zvířata. Osly jsou domestikované kopyto