Rozdíl mezi genem a genomem

Hlavní rozdíl : Gene je jednotka dědičnosti, která se skládá z DNA, která zaujímá pevnou pozici na chromozomu. Genom je definován jako skupina všech genů obsahujících haploidní soubor chromozomů.

S množstvím různých druhů přítomných po celém světě, každý druh má jedinečnou sadu zděděných vlastností, které je odlišují od sebe. Tyto vlastnosti jsou zakódovány v DNA molekulách přítomných v buňkách. Gene a genom jsou oba spojené s DNA a jsou definovány použitím stejných molekul. DNA je základní jednotka dědičnosti, která se nachází hlavně na chromozomech v jádře buněk organismu.

Gen je molekulární jednotka dědičnosti na živém organismu. Živé bytosti závisí na genech, protože identifikují všechny proteiny a funkční řetězce RNA. Geny uchovávají informace pro vytvoření a udržování buněk organismu a předávání genetických vlastností potomkům. To znamená, že geny jsou prvky dědičnosti, které určují zděděné geny, které jsou přenášeny z rodiče na jejich potomstvo v reprodukci. Geny jsou spojeny s molekulami DNA. DNA je hlavní genetický materiál nalezený ve všech živých organizmech. Geny jsou složeny ze specifických DNA částí nebo segmentů. Tyto specifické segmenty jsou schopny řídit specifické vlastnosti dědičnosti. To se obvykle provádí pomocí DNA transkripce a DNA translačních procesů. Během reprodukce získává potomko od obou rodičů jeden gen každého typu. Tyto různé formy genů jsou známé jako alely. Jedna alela nebo více alel je zodpovědná za kontrolu určitých vlastností nebo znaků organismu.

V molekulární biologii a genetice je genom celé dědičné informace organismu. Jsou zakódovány v molekulách DNA. Celkový obsah DNA v jedné buňce je známý jako "genom" organismu, ale některé organismy mají pouze RNA, takže jejich genom je celkové množství obsahu RNA. V podstatě zahrnuje jak koncepce DNA, tak RNA. Celkový obsah jádra v buňce DNA se nazývá "jaderný genom" a celkový obsah DNA v mitochondriích se nazývá "mitochondriální genom". Kromě toho genom může také obsahovat nehromozomální genetické prvky, jako jsou viry, plazmidy a transpozovatelné prvky.

Tato studie genomických charakteristik souvisejících s organismy se nazývá genomika. Vývoj genomů může být studován a identifikován jeho složením, který zahrnuje velikost, poměr, opakující se a neopakující DNA. Pokud vezmeme v úvahu lidský genom, obsahuje 23 chromozomů a z 23 je pouze jeden chromozom určující pohlaví, zatímco zbývajících 22 chromozomů jsou autozomální chromozomy. Existuje přibližně 20 000 až 25 000 genů lidského genomu. Aby bylo možné identifikovat a mapovat posloupnost chemických párů bází, které tvoří lidskou DNA, probíhá od roku 1990 mezinárodní projekt s názvem Projekt lidského genomu.

Srovnání mezi genem a genomem:

Gen

Genome

Definice

Jedná se o jednotku dědičnosti, která se skládá z DNA, která zaujímá pevnou pozici na chromozomu.

Je definována jako skupina všech genů ohrožujících haploidní soubor chromozomů.

Obsah

Jedná se o segment nebo část molekuly DNA.

Je to celkový obsah DNA v buňce.

Protein

Je to kód bílkovin.

Není to kód bílkovin, protože obsahuje úplnou DNA.

Skládající se z

Skládá se pouze z několika základních párů.

Skládá se ze všech základních párů v buňce.

Studie

To je označováno jako genetika.

To je označováno jako genomika.

Číslo

Organismus má tisíce milionů genů.

Organizmus má pouze jeden genom.

Doporučená

Související Články

 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi optickou myš a laserovou myš

  Rozdíl mezi optickou myš a laserovou myš

  Klíčový rozdíl: Optická myš používá světelnou diodu, zatímco laserová myš používá laser k detekci pohybu. Myš je hardware, který je vyžadován při pokusu o navigaci na stolním počítači. Nicméně, mnoho lidí v těchto dnech také používat myš na jejich notebooky, protože to usnadňuje navigaci. Myš je polohovací zařízení, které
 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi polohovatelným a sklopným křesadlem

  Rozdíl mezi polohovatelným a sklopným křesadlem

  Klíčový rozdíl: Křeslo je křeslo nebo pohovka, která se sklopí, když si cestující snižuje záda židle a zvedne její přední část. Křeslo je také známá jako skládací židle, lehátko a křeslo. Houpací křeslo je typ křesla, která skáče dopředu a dozadu, kromě vychýlení. Nebo může mít více než jednu polohov
 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi Nokia Lumia 820 a Nokia Lumia 920

  Rozdíl mezi Nokia Lumia 820 a Nokia Lumia 920

  Hlavní rozdíl: Jedním z prvních smartphonů pod značkou je Nokia Lumia 820. Nokia Lumia 820 je první z prvních telefonů vyvíjených na Windows Phone 8. Byl spuštěn v listopadu 2012 jako mírně levnější alternativa k telefonu. Nokia 920. Telefon Nokia Lumia 920 byl vypuštěn jako vlajková loď značky. Společnost Nokia je n
 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi jódem a jodidem

  Rozdíl mezi jódem a jodidem

  Hlavní rozdíl: Jód je chemický prvek se symbolem I a atomovým číslem 53. Jód získává jeden elektron, aby se stal jodidovým iontem (iontový iont). Jód je chemický prvek se symbolem I a atomovým číslem 53. Je to chemická sloučenina, která má fialovou barvu. V podstatě, když atomy získávají nebo ztrácejí elektrony, stávají se ionty. V případě jódu získává jeden
 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi velvyslancem a diplomatem

  Rozdíl mezi velvyslancem a diplomatem

  Klíčový rozdíl: Termín diplomat je v současné době používán k definování osoby, která je jmenována do funkce, která vyžaduje, aby vedla diplomacii s jinou suverénní zemí nebo mezinárodní organizací. Velvyslanec je v zásadě nejvyšší diplomat, který může zastupovat domovskou zemi v hostitelské zemi. Slova velvyslanec a diplomat j
 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi Paradoxem a Ironií

  Rozdíl mezi Paradoxem a Ironií

  Klíčový rozdíl: Paradox je typ příkazu, který obsahuje protichůdná tvrzení, která jsou současně pravdivá i nepravdivá. Zatímco výroky se na první pohled zdají být nepravdivé, když se to snažíme dokázat, budou pravdivé. Ironie je typ rétorického zařízení, literární techniky nebo události, ve které se skutečně stane zcela odlišné, často přesně opačné, než se očekává. Ironie může být rozdělena do tří typů: verbáln
 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi dokončením a koncem

  Rozdíl mezi dokončením a koncem

  Klíčový rozdíl: Slova dokončení a konec znamená totéž, avšak v jejich hlavním kontextu se mírně liší. Slovo "dokončit" znamená prodloužit, kde se omezuje a končí, zatímco slovo "konec" označuje ukončení nebo zastavení něčeho. Dokončení a konec jsou slova, která odkazují na stejný význam; obě slova znamenají dokončení jakékoliv události nebo něco. Zřídka se liší ve významu a také se vz
 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi pravidlem levého ruky a pravostranným pravidlem

  Rozdíl mezi pravidlem levého ruky a pravostranným pravidlem

  Klíčový rozdíl: pravidlo pro levou ruku a Pravá pravá ruka jsou typy vizuálních mnemonií, které vyvinul John Ambrose Fleming koncem 19. století. Používají se k zobrazení směru pohybu, pole a proudu. Pravidlo pro levou ruku se vztahuje na elektromotory, zatímco pravidla pravé ruky platí pro generátory. Pravidlo pravé ruk
 • rozdíl mezi: Rozdíl mezi vodním cyklem a hydrologickým cyklem

  Rozdíl mezi vodním cyklem a hydrologickým cyklem

  Hlavní rozdíl: vodní cyklus nebo hydrologický cyklus nebo cyklus H 2 O popisuje souvislý pohyb vody z povrchu, nad a pod povrchem Země. Je to cesta, kterou voda počítá, jak se pohybuje od země k nebi a zpět. Tento cyklus udržuje konzistenci vody v celé Zemi. Cyklus vody se nazývá také jako hydrologický cyklus nebo cyklus H 2 O. Téměř 70% Země

Redakce Choice

Rozdíl mezi nezávislým a závislým

Hlavní rozdíl: nezávislé a závislé jsou antonymy. Závislý je, když se někdo musí spoléhat na někoho jiného, ​​zatímco nezávislý je, když se nikdo nemusí spoléhat na někoho. Nezávislé a závislé jsou dva pojmy, které jsou vlastně antonymy. V podstatě to znamená, že jsou protiklady. Dictionary.com definuje nezávisl